+36 70 953-2833 info@ikonaudit.hu

Az időszaki elszámolású (folyamatos teljesítésű) ügyletek elszámolása 2016. január 1-ével megváltozik

Ez az áttérési dátum egy általános szabály, viszont az áfa törvény különválasztja a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásokat a többi szolgáltatástól, és mintegy tesztelés céljából ezekre a szolgáltatásokra 2015. július 1-től vezeti be az új szabályokat. (58/A §).

Lényegében mind a számlakibocsátóra mind a számlabefogadóra – és itt gondoljunk főleg a kkv. szektor résztvevőire – súlyos adminisztrációs többlet terheket ró majd az időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának meghatározása.

Az áfa törvény 58.§-a két ügyletkörre vonatkozik:

  • egyrészt ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg (az utólagos elszámolás a teljesítésektől függ, tehát van fizikai teljesítés)
  • a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg (függetlenek a fizikai teljesítéstől, pl. átalánydíjas szolgáltatások, bérleti díj)

Főszabály: a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. (Pl. augusztusi díj, akkor augusztus 31-e lenne a teljesítési időpont, ha 2016. évre vonatkozó bérleti díj, akkor 2016. december 31.)

telj foszabaly

Kivételek:

  1. a teljesítési időpont a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, ha az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi.
    (Pl. augusztus havi díj július 25-én kiállított számla alapján augusztus 10-ig esedékes, akkor július 25-e a teljesítési időpont)
  2. a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap ha az ellenérték esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik. (Pl. ha a július havi díj augusztus 10-ig esedékes, akkor augusztus 10-e a teljesítés időpontja. Ha azonban szeptember 5-ig esedékes, akkor augusztus 30-a a teljesítés időpontja)

Vegyünk néhány konkrét példát:

1. Ha mind a számlakibocsátás, mind az esedékesség megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját, akkor a teljesítés a számlakibocsátás időpontja.

telj I eset
2. Ha az esedékesség megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját vagy arra esik, ugyanakkor a számlakibocsátás az elszámolási időszak utolsó napját követi, akkor elszámolási időszak utolsó napja a teljesítés időpontja.

telj II eset
3. Ha az esedékesség az időszak utolsó napját követi, de az időszak utolsó napját követő 30. napot nem éri el, akkor függetlenül a számlakibocsátás időpontjától az esedékesség a teljesítés időpontja.

telj III eset
4. Ha az esedékesség az időszak utolsó napját követő 30. napon túli időpont, akkor függetlenül a számlakibocsátás időpontjától a teljesítési idő az elszámolási időszak utolsó napját követő 30. nap.

telj IIII eset

 

Ami nem változik:
– az elszámolási időszak nem lehet hosszabb tizenkét hónapnál. Ha mégis hosszabb, akkor a 12. hónap utolsó napja a teljesítési időpont.
– Közösségen belüli (EU) adómentes termékértékesítésnél az elszámolási időszak nem lehet hosszabb egy naptári hónapnál, ha mégis hosszabb, akkor a hónap utolsó napja a teljesítési időpont.
– külfölditől igénybe vett (nemzetközi fordított adózású) szolgáltatásnál egy naptári évnél nem lehet hosszabb az elszámolási időszak.
– az 58. § szerinti folyamatos teljesítésű szabály nem alkalmazható az Áfa törvény 10. §-a szerinti ügyletekre (zárt végű lízing, részletre vétel)
– devizás számlánál továbbra is a számla kibocsátásának napján érvényes árfolyamon kell forintosítani.

Share This