+36 70 953-2833 info@ikonaudit.hu

Spóroljunk KATA-val

Amit a KATA adózásról tudni érdemes…

 

Kisadózást választhatja:

  • egyéni vállalkozó,
  • egyéni cég,
  • kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt.,
  • kizárólag magánszemély taggal rendelkező Kkt.

 

Nem választhat KATA adózást:

  • az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte, vagy  fel volt függesztve,
  • TEÁOR 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenység esetén,

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre.

 

Az adó mértéke és megfizetésének határideje

A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig (bevallási kötelezettség nincs).

Főállású kisadózónak az a kisadózó minősül, aki

a)     a tárgyhóban nem áll folyamatosan legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban, és

b)  nem minősül a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek, továbbá aki nem minősül a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak.

Ha tehát kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján főállású kisadózónak minősül, a fizetendő tételes adó mértéke 50 ezer forint.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót minden személy után külön-külön kell megfizetni.

A bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt – bizonyos kivételekkel (pl. a hónap teljes időtartamában táppénzen van) – minden megkezdett naptári hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni.

Ha az adózó a naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak minősül, a naptári évben elért bevételének a 6 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót fizet (a Katv. bizonyos esetekben a bevételi értékhatár időarányos számítását írja elő).

A százalékos mértékű adót bevallani és megfizetni az adóévet követő év február 25-ig – illetve az adóalanyiság megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30. napig – kell.

Bizonylatolás, nyilatkozatok, adatszolgáltatás

A kisadózó vállalkozásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie, nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Az adózónak valamennyi bizonylatát a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig meg kell őriznie. A kisadózónak az általa kibocsátott számlán fel kell tüntetnie, hogy „Kisadózó”, ellenkező esetben mulasztási bírsággal sújtható.

A kisadózó vállalkozások tételes adója által kiváltott közterhek

A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnek az alábbi közterhekkel kapcsolatos adókötelezettségek alól:

a) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó,

b) társasági adó,

c) a személyi jövedelemadó, járulékok és a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás,

d) szociális hozzájárulási adó és a 10, illetve 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás.

A kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek (pl. munkavállalók) részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól.

Nézzünk néhány konkrét példát

Taxis főállású egyéni vállalkozó nettó jövedelmének alakulása a 2013. évre választható adózási módok esetében a következők szerint alakul.

Éves bevétel 5 500 000 forint
Éves költség 2 860 000 forint
Vállalkozói kivét (12*95 000) 1 140 000 forint
Családi kedvezmény (12*62 500) 750 000 forint

Elért nettó jövedelem:

Vállalkozói Szja Átalányadó KATA
Éves bevétel 5 500 000 5 500 000 5 500 000
Egyéb költség 2 860 000 2 860 000 2 860 000
Fizetendő adó 428 400 56 000 600 000
Fizetendő járulékok 794 625 605 625
Nettó jövedelem 1 416 975           1 978 375       2 040 000

Forrás:
2012. évi CXLVII. törvény

Share This