+36 70 953-2833 info@ikonaudit.hu

Önnek is fejtörést okoz az SZJA bevallás elkészítése?

A magánszemély önadózóként a 2014. évi jövedelméről a 1453 számú nyomtatványon készítheti el adóbevallását, amelyet aláírva papír alapon vagy elektronikus úton nyújthat be az Adóhatósághoz, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval.

Ha még nem rendelkezik ügyfélkapuval, regisztráljon, hiszen az adóbevalláson kívüli egyéb ügyeit (pl. személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés) is intézheti ügyfélkapuján keresztül.

 

A magánszemély az SZJA bevallását a munkáltatótól és kifizetőktől kapott igazolások és M30 nyomtatványok alapján készíti el. Amennyiben családi adó- és járulékkedvezményt érvényesít, és azt megosztja, figyelemmel kell lennie házastársa adóbevallására is, hogy az érvényesíthető összeghatárt együttesen ne lépjék túl.

Önadózás módjai

  • adónyilatkozat , (1453 ADÓNYILATKOZAT), vagy
  • az adóhatóság közreműködésével készült egyszerűsített bevallás , (1453E) vagy
  • az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás , (teljes vagy csökkentett adattartalmú 1453)

Munkáltatói adómegállapítás

A munkavállaló választhat munkáltatói adómegállapítást, amely választásának feltételeiről az SZJA törvény 14.§-a rendelkezik.

Amennyiben a munkáltató vállalja az adómegállapítás elkészítését, az alábbi nyomtatványokat kell elkészíteni és határidőkre kell figyelemmel lenni:

  • 14NY29 számú nyomtatvány: ha a munkáltató úgy dönt, hogy vállalja a munkáltatói adómegállapítást, akkor a munkavállaló ezen lap segítségével rendelkezhet február 2-ig arról, hogy igénybe kivánja-e venni.
  • 14NY30 számú nyomtatvány: abban az esetben töltendő ki, hogyha a munkáltató úgy dönt, hogy vállalja a munkáltatói adómegállapítást, de a munkavállaló nem kíván vele élni. Február 2-ig kell nyilatkozni.
  • 1408-as nyomtatvány: a munkáltató köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság felé február 12-éig a munkáltató adómegállapítás választásáról.
  • 1408M: azt, hogy az érintett munkavállaló a korábbi adóévre a munkáltatói adómegállapítást választotta-e vagy sem, az idén a 1408M főlap (C) blokkjában a megfelelő (az „igen”-t vagy a „nem”-et helyettesítő „I” vagy „N”) betűjel alkalmazásával kell jelölni.
  • Legkésőbb 2015. március 20-ig kell átadniuk a munkavállalóknak az igazolásokat a szerzett jövedelmeikről a munkáltató részére.
  • A munkáltatói adómegállapításról az adózók április 30-áig igazolást kapnak és ezután nincs egyéb teendőjük a bevallással.
  • A munkáltató a munkáltatói adómegállapítást választó munkavállalók jövedelmeiről a 14M29 bevallást május 20-ig elektronikusan megküldi az adóhatóságnak.

Ha segítségre van szüksége SZJA bevallása összeállításához vagy már összenyomják a kérdőjelek, kattintson az alábbi képre és írjon nekünk üzenetet, azt hamarosan megválaszoljuk!

Kérdőjel

 

 

Share This