+36 70 953-2833 info@ikonaudit.hu

KÖNYVVIZSGÁLAT

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység:

a) a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálata, szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

b) a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megszűnésekor a külön jogszabályban előírtértékelési, ellenőrzési, véleményezési (záradékolási) feladatok ellátása

c) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése, pályázatok elszámolásának ellenőrzése

 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatásaink:

a) a gazdálkodó működésének átvilágítása, értékelése

b) a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével, folyamatos működésével, gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi, adó- és számviteli szakvélemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás

MKVK

KÉRDÉSEM VAN!

Share This